Centric connect.engage.succeed

Nationaal Archief

Certificaat van toegankelijkheid.

groene logo met drie sterren

De inspectie-instelling Centric heeft na inspectie van de website van de Nationaal Archief, uitgevoerd volgens de methodiek beschreven in het Evaluatiedocument van de Stichting drempelvrij.nl, vastgesteld dat de gekeurde pagina's van de website

www.gahetna.nl

op het moment van inspectie voldoen aan de eisen van Webrichtlijnen 2, level AA. De eisen zijn vastgelegd in de norm die door het College Standaardisatie op 23 juni 2011 als officiële overheidsstandaard is vastgesteld.

Scope van dit inspectiecertificaat:
Het inspectiecertificaat heeft betrekking op
alle pagina's www.gahetna.nl .
(Disclaimer DigiD: http://www.drempelvrij.nl/disclaimer)

Inspectiedatum: 30 juni 2014
Certificaatnummer: Q142

Voor de inspectie-instelling,

R. Jaggan
Centric Test & Security Professionals BV
www.centric.eu

Reageren op een website

Indien u van mening bent dat een website niet voldoet aan 1 of meer van de getoetste toegankelijkheidsrichtlijnen dan verzoeken wij u dit aan Centric te melden. Uw klacht zal zorgvuldig in behandeling worden genomen. Indien na onderzoek blijkt dat de klacht gegrond is, zal contact worden opgenomen met de websitebeheerder. Deze zal ervoor zorgdragen dat de website in overeenstemming met de richtlijnen wordt aangepast. Wanneer na een vastgestelde periode blijkt dat de website nog steeds niet aan de richtlijnen voldoet, zal het bewijs van toegankelijkheid worden ingetrokken.

U wordt verzocht uw klacht zo zorgvuldig mogelijk te omschrijven. Alleen dan is het mogelijk om de klacht te onderzoeken.

Klachtenformulier