Centric connect.engage.succeed

Gemeente Oisterwijk

Certificaat van toegankelijkheid.

groene logo met drie sterren

De inspectie-instelling Centric heeft na inspectie van de website van de Gemeente Oisterwijk, uitgevoerd volgens de methodiek beschreven in het Evaluatiedocument van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl, vastgesteld dat de gekeurde pagina's van de website

www.oisterwijk.nl

op het moment van inspectie voldoen aan de eisen van Webrichtlijnen 2, level AA. De eisen zijn vastgelegd in de norm die door het College Standaardisatie op 23 juni 2011 als officiële overheidsstandaard is vastgesteld.

Scope van dit inspectiecertificaat:
Het inspectiecertificaat heeft betrekking op
alle pagina's www.oisterwijk.nl.
(Disclaimer DigiD: http://www.drempelvrij.nl)

Inspectiedatum: 23 februari 2016
Certificaatnummer: Q255

Voor de inspectie-instelling,

Centric Test & Security Professionals BV
www.centric.eu

Reageren op een website

Hebt u het vermoeden dat een website niet voldoet aan één of meer van de getoetste toegankelijkheidsrichtlijnen? Meld dit dan aan Centric. Uw klacht wordt dan zorgvuldig in behandeling genomen. Als na onderzoek blijkt dat de klacht gegrond is, neemt Centric contact op met de websitebeheerder. Die zorgt er dan voor dat de website in overeenstemming met de richtlijnen wordt aangepast. Wanneer na een vastgestelde periode blijkt dat de website nog steeds niet aan de richtlijnen voldoet, wordt het bewijs van toegankelijkheid ingetrokken.

U wordt verzocht uw klacht zo zorgvuldig mogelijk te omschrijven. Alleen dan is het mogelijk om de klacht te onderzoeken.

Klachtenformulier