Centric connect.engage.succeed

HR-Rapportages

De module HR-Rapportages biedt u een grote diversiteit aan standaardrapportages op het gebied van personalia, ziekteverzuim, verlof, formatie/bezetting enzovoorts. Daarnaast kunt u zelf organisatiespecifieke rapportages maken.

U kunt zowel de standaardrapportages als de eigen rapportages rechtstreeks bekijken vanuit Cognos of vanuit het ESS/MSS-systeem YouPP.

Alle rapportages bevatten een selectiepagina met uitgebreide keuzemogelijkheden om het rapport in de gewenste vorm te presenteren.

Een deel van de keuzemogelijkheden kunt u laten verbergen om ervoor te zorgen dat de meeste rapportages op dezelfde manier zullen worden samengesteld. Ook kunt u extra eigen selectiemogelijkheden aan de rapportage toevoegen.

Een kleine greep uit de beschikbare rapportages over de verschillende aandachtsgebieden:

Persoonsgegevens

Jubilea

Leeftijdsbeleid

Opleidingsgegevens

Personeelskaart

Signaallijsten

Salaris

Loonstaat (B2-staat)

Standenregister

Werkgeversverklaring

Begroting/realisatie loonkosten incl. prognose

Verzuim

Duurklasse
Volledig-gedeeltelijk ziek
Ziekteverzuim laatste 12 maanden
Ziekteverzuim statistieken (frequentie, gemiddelde duur, percentage)

Autorisatie en audit

Autorisatie

Audit - status processen

Gemiddelde doorlooptijd processen

Procesdefinitie

Organisatie

Aan- en afwezigheidsoverzicht

Formatie/bezetting (incl/excl fte)

Procesinformatie

Gesprekscyclus

Wat is gedeclareerd?


Benieuwd geworden naar HR-Rapportages?

Neemt u dan contact op via +31 736 86 85 00 of per e-mail.

Organisatie

Aan- en afwezigheidsoverzicht

Formatie/bezetting (incl/excl fte)