Centric connect.engage.succeed

De visie van Roderick Huijgen: 

de gebruiker staat voorop

Als user experience (UX) designer werkt Roderick Huijgen aan een optimale gebruikerservaring van alle HR- en payroll-producten van Centric. Om dit te bereiken zit hij dicht op de klant en is functionaliteit zijn uitgangspunt. Want alleen dan kan hij een product ontwerpen dat met plezier gebruikt wordt. Rodericks visie: de gebruiker staat voorop!

Roderick Huijgen“In het verleden was de gebruikerservaring vaak ondergeschikt aan techniek en functionaliteit. Maar met de huidige generatie state-of-the-art IT-oplossingen is dit niet meer vol te houden. Als privé-gebruikers zijn we immers al omringd door technologie met mooie interfaces die een positieve ervaring creëren - we zijn eraan gewend. Van een zakelijke applicatie verwachten we niets minder! Centric is druk bezig de focus op deze kwaliteit te verhogen, met ontwerpers zoals ik die het belang van de gebruikerservaring behartigen wanneer die in het gedrang dreigt te komen vanwege technische of functionele eisen.

Een product is dan ook altijd een combinatie van technische, functionele en gebruikerseisen, en alleen door alle drie in acht te nemen kun je een optimaal product ontwerpen. Zelfs als UX-ontwerper kun je het je niet permitteren alleen naar de gebruikerseisen te kijken; je moet ook een basiskennis ontwikkelen van de technische en functionele onderdelen van de applicatie. Met deze kennis kun je vervolgens de juiste afwegingen maken om de gebruikerservaring optimaal te maken.

Ook hebben we regelmatig co-creatiesessies met onze klanten. Dit zijn altijd energieke en inspirerende bijeenkomsten waarbij we – zonder te kijken naar technische (on)mogelijkheden - samen een beeld vormen van de wensen van onze gebruikers. Dit beeld bepaalt vervolgens hoe wij de functionaliteiten vormgeven in de gebruikersinteractie. Door samen te discussiëren, kunnen we innoveren en zo de beste gebruikerservaring bieden. Want wij kunnen nog zoveel willen als softwaremakers, maar als de klant het niet gebruikt….”