Centric connect.engage.succeed

Centric 2014: Centric City

Centric kijkt terug op een succesvol 2014. Het netto bedrijfsresultaat steeg met ruim zestien procent en bedroeg 15,5 miljoen euro. De omzet daalde met drie procent en bedroeg 494 miljoen euro.

In ons publieksverslag leest u over de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar bij onze organisatie én bij onze klanten. Wij vertellen u graag over de strategische keuzes die we maakten voor de toekomst van ons bedrijf en het aanbod voor onze klanten.

Dat aanbod is groot: bij Centric maken we oplossingen waar iedereen in het dagelijks leven mee te maken krijgt. Als burger, werknemer, patiënt of consument komen we in aanraking met de vele klanten van Centric die er iedere dag alles aan doen om hún klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Daar zijn we trots op! In het publieksverslag 2014 U bevindt zich hier nemen we u dit jaar daarom mee op stap in Centric City. Daar vertellen onze klanten uit verschillende landen over hun samenwerking met Centric en hoe we met elkaar succesvol zijn. Zo laten wij samen zien wat Centric voor u kan betekenen en wat we belangrijk vinden in onze samenwerking.

Publieksverslag aanvragen

Ontvangt u graag de gedrukte versie van het publieksverslag? Vul dan het aanvraagformulier in.

Jaarverslag downloaden

In het jaarverslag vindt u de volledige jaarrekening terug. Download het jaarverslag van Centric over 2014.