Centric connect.engage.succeed

Hoe onderscheidt u zich in 2015 als zorgaanbieder?

Download de whitepaper vol tips om u beter te positioneren

De decentralisatie van de AWBZ heeft een grote en blijvende impact - u als zorgaanbieder weet dat als geen ander. Maar over de uiteindelijke invulling van de nieuwe zorg bestaat nog veel onzekerheid.

Wacht u op een seintje uit de gemeentelijke regiekamer? Of speelt u liever effectief en proactief in op het nieuwe speelveld?

Centric heeft met ruim 330 gemeenten en zorgaanbieders als klant een duidelijke visie op een integrale aanpak.

In onze whitepaper vindt u een overzicht van het nieuwe speelveld en geven we tips hoe u zich als zorgaanbieder kunt positioneren als aantrekkelijke partner van de gemeente:

       Breng de klantsituatie goed in beeld
       Vraag vooraf om toestemming aan de cliënt om informatie te mogen delen
       Stem met de gemeente(n) af wie betrokken zijn bij een cliënt
       Stel uw informatiesysteem open voor uw ketenpartners

Meer weten?

Download de whitepaper over het nieuwe speelveld in de zorg en breng de tips in de praktijk!