Centric connect.engage.succeed

Wijkapp: voor een betere buurt

Hoe biedt u de wijkbeheerder goed inzicht in wat er speelt? En hoe kunt u huismeesters snel laten terugkoppelen? Met de Wijkapp! Wijkbeheerders hebben eenvoudig en integraal zicht op relevante meldingen en kunnen zo snel inspelen op vragen en meldingen.

Wijkbeheerders hebben eenvoudig en integraal zicht op relevante meldingen en kunnen zo snel inspelen op vragen en meldingen.

Hogere efficiency

De Wijkapp verhoogt de efficiëntie binnen uw corporatie. Uw medewerkers worden ondersteund met een mobile device en kunnen ‘on the spot’ makkelijk en snel informatie over de hoofdhuurder van een eenheid opvragen en meldingen bekijken en aanmaken. 

Overal en altijd gegevens opvragen over huurder

De huismeester/wijkbeheerder kan met de app overal en op elk gewenst tijdstip informatie en meldingen opvragen van de hoofdhuurder. Hij kan een nieuwe melding aanmaken, zonder tussenkomst van de frontoffice. Ook kan hij (concentraties van) meldingen zien op een kaart van zijn wijk/complexen en op basis daarvan actie ondernemen. 

Kenmerken Wijkapp

  • Kan op elke locatie worden gebruikt
  • Grafische weergave van meldingen in een kaartje per complex
  • Gegevens van de klant kunnen bij de klant worden ingezien en gewijzigd
  • De huismeester/wijkbeheerder kan nieuwe meldingen vastleggen, bijvoorbeeld een sociale melding.

Kortom: efficiency en inzicht voor uw medewerkers en uzelf.


Berend Hut (hoofd I&A bij Accolade):  “Voorheen waren onze wijkmeesters heel lokaal gebonden; hij sprak zijn collega’s vaak, kwam vaak naar kantoor en kende zijn wijken door en door. Nu we al onze klanten meer centraal bedienen, moet de wijkmeester van bijvoorbeeld Drachten ook weleens naar Sneek. Die parate achtergrondkennis over straten, woningen en huurders heeft hij dus niet meer. Met de Wijkapp lossen we dat op! Het heeft een prettige interface die intuïtief en rolgebonden werken mogelijk maakt.”