Centric connect.engage.succeed

Visie op automatisering in het warehouse

Consumenten bepalen tegenwoordig zelf hoe, waar en wanneer ze hun producten kopen en ontvangen. Deze ontwikkeling wordt onder andere mogelijk gemaakt door de logistiek. Een voorwaarde hiervoor is dat het warehouse als schakel in de logistieke keten meebeweegt met de marktvraag. Om hierop in te spelen en effectief te kunnen communiceren met alle ketenpartners, is het noodzakelijk dat de elektronische communicatie gebaseerd is op de internationale standaarden van Gs1.

Kijken we naar de toekomst, dan zien we dat de logistieke stromen wereldwijd veranderen. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat het aantal webbestellingen nog altijd toeneemt: in 2020 wordt naar verwachting maar liefst 40% van de omzet verkregen via e-commerce. Daarnaast wordt e-commerce steeds mondialer. Consumenten houden met de keuze van hun bestelling namelijk minder rekening met de herkomst van de webshop – met grote gevolgen voor de wereldwijde logistiek. Een andere trend die impact heeft op de logistiek, is dat de goederen steeds dicht(er) bij de productieplaats liggen. Dit heeft tot gevolg dat ‘pick and pack’ in het Verre Oosten of andere lage-lonengebieden zal plaatsvinden en dat in Nederland alleen de consolidatie (bundeling) nodig is voor ‘the last mile’.

Door al deze ontwikkelingen neemt het aantal opslagmagazijnen af, terwijl het aantal hubs zal groeien. Er komt bovendien steeds meer differentiatie: verschillende soorten warehouses zullen naast elkaar bestaan. Want hoewel veel processen nog altijd aan mechanisatie onderhevig zijn, blijft de mate van mechanisatie nog altijd achter vergeleken met bijvoorbeeld Duitsland. Als handelsland willen we flexibel zijn én blijven en hierbij past vooralsnog geen hoog gemechaniseerde omgeving. Bovendien vinden er steeds meer distributieprocessen buiten Nederland plaats, waardoor we ondanks een verminderd aanbod van de arbeidsmarkt geen behoefte hebben aan een significante uitbreiding van mechanisatie in magazijnen.

Voor de ICT-oplossingen geldt dat die in staat moeten zijn de verschillende magazijnprocessen te ondersteunen. WMS-systemen worden daarom meer sturend. Deze sturing wordt bereikt door het ingeven van businessrules en het gegeven dat WMS-systemen steeds meer een spin in het web worden voor de afhandeling van het dataverkeer.

De WMS-systemen die op de veranderingen aansluiten, worden qua functionaliteit rijker en qua inzetbaarheid en aanpasbaarheid flexibeler.