Centric connect.engage.succeed

Meet het en weet het met de i-Spiegel

De i-Spiegel is één van de projecten binnen Operatie NUP, het programma waarmee KING gemeenten ondersteunt bij het implementeren van de i-NUP bouwstenen. De i-Spiegel gebruikt de gemeentelijke informatievoorziening als spiegel om te laten zien hoe effectief en efficiënt de organisatie werkt. De i-Spiegelsoftware wordt door KING beschikbaar gesteld.

De i-Spiegel spiegelt de gemeentelijke organisatie met behulp van basisregistraties. Aan de hand van indicatoren krijgt men zicht op de huidige informatievoorziening binnen de organisatie. Tevens krijgt men een beeld van de potentiële baten bij een optimaal gebruik van de basisregistraties. Op deze manier kan de gemeente grip krijgen op de baten waarmee de investeringen in de basisregistraties kunnen worden terugverdiend.

Om de indicatoren van de i-Spiegel voor een gemeente te berekenen, worden gegevens uit de basisregistraties en referentieapplicaties (ook wel bekend als de gemeentelijke kernapplicaties) gebruikt. Om een indicator te berekenen zijn een of meerdere bestandsvergelijkingen noodzakelijk tussen referentiebestanden en onderzoekbestanden. De i-Spiegel stelt specifieke eisen aan deze bestanden. Alleen als de outputbestanden aan alle eisen voldoen zijn bestandsvergelijkingen mogelijk.

Referentiebestanden genereren

Op initiatief van de Gebruikersvereniging (GV) Centric heeft Centric voor gemeenten die gebruikmaken van basis- en/of referentieapplicaties van Centric, een uitgebreide set van selecties ontwikkeld die nodig zijn om de referentie- en onderzoekbestanden te genereren. Deze output-bestanden worden door de i-Spiegelsoftware gebruikt om de indicatoren te berekenen.

De door Centric aangeboden oplossing omvat een set van 15 indicatoren voor ontsluiting van alle relevante Centric-applicaties met behulp van IBM Cognos 8 (of 10). Hiermee is het mogelijk ‘met één druk op de knop’ de outputbestanden in het voorgeschreven formaat te genereren, waarmee u de nodige tijd bespaart en zekerheid heeft over uw output bestanden.

Geïnteresseerd?

Dit product wordt geleverd voor een eenmalig bedrag van vijfhonderd euro. Voor de implementatie hiervan adviseren wij 1 dag consultancy af te nemen. Deze dag wordt besteed aan het aanpassen van de selecties aan de wijze waarop de applicaties door de gemeente zijn ingericht, het installeren in de Cognos-omgeving en het overdragen van het beheer.

Voor klanten die Cognos 8 of 10 nog niet gebruiken, heeft Centric een maatwerkoplossing beschikbaar. Als u contact opneemt met onze commerciële binnendienst, zorgt die dat u een gepaste aanbieding ontvangt.