Centric connect.engage.succeed

Reactie op berichtgeving over vermeldingen productnamen

Woensdag 7 mei zijn naar aanleiding van een verzoek van Centric aan Zaaksysteem.nl diverse publicaties verschenen waarin een onjuiste weergave wordt geschetst van het doel van dit verzoek. Graag reageren wij hier op.

De reden dat wij contact hebben gezocht met Zaaksysteem.nl is dat wij niet vooraf op de hoogte zijn gesteld van de vermelding van de Centric-producten op hun Wiki. Op de website wordt - via het aanklikken van onze productnaam - informatie beschikbaar gesteld over de koppeling met de applicaties van Centric. Aangezien Centric niet vooraf is geconsulteerd, hebben wij de beschikbaar gestelde informatie niet kunnen verifiëren op juistheid en volledigheid.

De bewuste koppelingen spelen een belangrijke rol in het correct functioneren van de bedrijfskritische applicaties van onze klanten. Daarom hechten wij er grote waarde aan dat de juiste informatie over de koppelvlakken beschikbaar wordt gesteld aan onze klanten en derden. Centric stelt op aanvraag altijd de meest actuele koppelinformatie beschikbaar aan klanten en leveranciers, zodat zij hier op correcte wijze tegenaan kunnen programmeren. Bovendien stellen wij ook testfaciliteiten beschikbaar aan derden om het functioneren van een dergelijke koppeling te kunnen testen voorafgaand aan een implementatie bij een klant.

Naar aanleiding van de berichtgeving op onder meer Twitter en Webwereld is een onjuist beeld ontstaan van de beweegredenen van Centric om contact op te nemen met Zaaksysteem.nl. Inmiddels hebben de heer Moen van Zaaksysteem.nl en Pierro Baas van Centric telefonisch contact gehad. De heer Moen heeft - op basis van bovenstaande informatie die wij met hem hebben gedeeld - ingestemd met het aanpassen van de informatie op de Wiki-pagina van Zaaksysteem.nl. Hij voegt een disclaimer toe waarin hij vermeldt dat het belangrijk is contact op te nemen met Centric voor de meest recente informatie over de koppelvlakken. Centric is hier uiteraard altijd voor beschikbaar.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem dan gerust contact op met Pierro Baas, Commercial Manager Public Sector Solutions of Marlies Aanhaanen, Manager Communications.