Centric connect.engage.succeed

RUD checklist

Uw medewerkers beschikken over een optimale werkomgeving

Het ICT-systeem is afgestemd op de werkomgeving: op kantoor, in het veld of thuis. Uw medewerkers zijn in staat plaats- en tijdonafhankelijk te werken en de hard- en software zijn naadloos op elkaar afgestemd.

Er zijn afspraken gemaakt met ketenpartners

Met de ketenpartners zijn duidelijke afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat duidelijk is wat ondersteund moet worden,welke processen hieraan gerelateerd zijn en welke informatie moet worden uitgewisseld. De afspraken worden vastgelegd in een zaaktypecatalogus.

Uw medewerkers beschikken over de meest actuele informatie

Door te koppelen met systemen van ketenpartners en met landelijke voorzieningen (bijvoorbeeld het Omgevingsloket online, de GBA-V en de BAG) beschikken uw medewerkers over de juiste informatie.

Uw medewerkers hebben altijd toegang tot de juiste informatie

Uw medewerkers slepen geen stapels dossiers mee en hebben relevante informatie altijd en overal digitaal bij de hand.

Het ICT-systeem is efficiënt en gebruiksvriendelijk

Uw ICT-systeem is intuïtief opgezet, waardoor uw medewerkers snel met het systeem kunnen werken. Uw medewerkers richten zich op de kerntaken en het systeem is ondersteunend. Met behulp van e-learning plannen uw medewerkers zelf het tempo waarin zij zich het systeem eigen maken.

Het ICT-systeem is flexibel genoeg om met uw organisatie mee te groeien

Het ICT-systeem ondersteunt de processen en werkwijzen. Deze kunnen in het dynamische speelveld van de RUD’s snel veranderen. Uw ICT-systeem past zich daarop aan.

De kwaliteit van uw prestaties is kwantificeerbaar en inzichtelijk

U werkt in opdracht van en samen met verschillende ketenpartners. U informeert de ketenpartners over uw prestaties door die meetbaar te maken. Het ICT-systeem zorgt ervoor dat u uw prestaties rapporteert en analyseert. Hiermee maakt u de kwaliteit van uw prestaties kwantificeerbaar en inzichtelijk.