Centric connect.engage.succeed

WPM4all

WPM4all is een milieu- en managementinformatiesysteem, dat u ondersteunt bij de uitvoering van de milieuwetgeving. In dit systeem staan de lozingsobjecten en de procedures rondom vergunningverlening en handhaving met de bijbehorende stappen gedefinieerd.

Een standaardplanning vereenvoudigt en bewaakt zowel de registratie, als de afhandeling van vergunningverlening, milieucontroles en klachten. Daarbij geeft werkprocesondersteuning via workflowmanagement u volledige controle over de werkvoorraad.
Verder kent WPM4all diverse standaardkoppelingen, zodat u rechtstreeks informatie kunt uitwisselen met andere overheidsafdelingen. Bijvoorbeeld met Belastingen of Vastgoed.