Centric connect.engage.succeed

Key2Percelen: voor organisatiebreed gebruik van de Basisregistratie Kadaster (BRK)

U koppelt WOZ-objecten, beperkingen, eigendommen, toestemmingen en andere informatie aan percelen. Verandert een perceel of de relaties met het perceel, dan heeft dit direct invloed op uw administratie. Key2Percelen, de totaaloplossing voor het gebruik van de Basisregistratie Kadaster (BRK), geeft u inzicht in de actuele situatie én ondersteunt u bij het doorvoeren van de BRK-gebeurtenissen in uw administraties.

Met Key2Percelen* ontvangt en verwerkt u informatie uit de BRK. U hebt inzicht in alle kadastrale gegevens en een totaalbeeld van de eigendomsverhoudingen en zakelijke bijzonderheden van alle percelen. Zijn er relevante wijzigingen, dan worden die direct doorgevoerd in uw administratie.

Informatie-uitwisseling tussen uw organisatie en het Kadaster

Vanaf eind 2013 is het mogelijk om kadastrale mutaties uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) te ontvangen via BRK Levering. Tot nu toe ontvangen de meeste organisaties de BRK-informatie via de Massale Output-bestanden (AKR en LKI). BRK Levering heeft de volgende voordelen:

  • U ontvangt de kadastrale mutaties desgewenst dagelijks in plaats van maandelijks.
  • Berichten worden volledig automatisch verwerkt.

Met Key2Percelen beschikt u in uw Centric-applicaties over BRK-informatie

Zodra de BRK-informatie opgehaald is door Key2Percelen , is deze beschikbaar in uw Centric-applicaties. Daarvoor is geen berichtenverkeer nodig. Doordat Key2Percelen alle mutaties en gebeurtenissen van de BRK vasthoudt, beschikken andere applicaties altijd over de volledige set aan BRK-informatie. Deze applicaties kunnen de BRK-informatie per tijdstip of tijdvak opvragen. Deze applicaties beschikken zo op ieder moment over actuele BRK-informatie.

BRK-geografie zet u breed in

Met Key2Percelen werkt u niet alleen met informatie over percelen, maar houdt u overzicht over de hele keten. De grafische module, een vast onderdeel van Key2Percelen, ondersteunt u hierbij. Door basisregistraties (zoals percelen, adressen, personen en bedrijven) als uitgangspunt te nemen, ziet u snel welke zaken er nog meer op een locatie spelen.

BRK Levering combineert geografie en administratieve gegevens.

  • Geografie van de BRK is zichtbaar in Key2Percelen zelf.
  • Wilt u de BRK-geografie ook gebruiken in combinatie met de geografie uit de Suite4Omgevingsdiensten, dan kan dat met de module Geoportaal.
  • Met de applicaties Key2Informatie en Key2Geo gebruikt u de BRK-geografie gemeentebreed.

Gebeurtenissen automatisch verwerken met Key2Gebeurtenissen

De applicatie Key2Gebeurtenissen helpt u bij het bijwerken van uw administraties naar aanleiding van mutaties in uw basisgegevens. Denk aan de WOZ-administratie in Key2Geïntegreerd Heffen en Key2Belastingen. Mutaties in de BAG en de BRK hebben directe gevolgen voor de WOZ-afbakening. Key2Gebeurtenissen helpt die afbakening te actualiseren. Voor de BRK-gebeurtenissen sluit Key2Gebeurtenissen direct aan op Key2Percelen.

BRK Levering met StUF-BG nog niet mogelijk

De basisgegevens adressen, gebouwen, personen en bedrijven wisselt u binnengemeentelijk uit op basis van de uitwisselstandaard StUF-BG. Het huidige StUF-BG 03.10 bevat tevens perceelinformatie. Deze is echter gebaseerd op een oud gegevensmodel. KING is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de levering van BRK-gegevens mogelijk te maken met StUF-BG. Hiervoor zijn nog geen planningen beschikbaar. BRK-informatie komt op dit moment dan ook alleen in applicaties beschikbaar via directe koppelingen met Key2Percelen.

Afspraken met andere leveranciers

Omdat distributie van BRK-informatie via StUF-BG niet mogelijk is, maakt Centric afspraken met leveranciers die gebruik willen maken van de gegevens in Key2Percelen.

Dáárom Key2Percelen

Met de laatste versie van Key2Percelen beschikt u nu al over alle BRK-informatie. Dit is mogelijk door BRK-leveringen volledig automatisch in te lezen in Key2Percelen . Met Key2Percelen bepaalt u zelf het tempo waarin u overgaat naar BRK Levering. Wij realiseren dit door Key2Percelen de huidige Massale Output te laten gebruiken in combinatie met BRK Levering. Per proces en per applicatie bepaalt u of deze klaar is voor BRK Levering. Bekijk hier een schematische weergave.

Meer weten?

Key2Percelen is onderdeel van Suite4Omgevingsdiensten van Centric. Bekijk meer informatie over de totaaloplossing voor ruimtelijke ordening.

Meer informatie over het gebruik van de BRK-informatie binnen de Centric-applicaties vindt u in het Centric Productbeleid voor de Lokale Overheid 2014, te bekijken via de ondersteuningssites.

Hebt u naar aanleiding van deze informatie behoefte aan aanvullende informatie of wilt u weten wat Key2Percelen voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze afdeling Support, via telefoonnummer +31 182 34 57 77.

Voor een offerte of prijsindicatie kunt u contact opnemen met accountmanager Rob van Zijl, via rob.van.zijl@centric.eu of +31 30 60 88 338.

*Applicatie Key2Percelen versus module Percelen

Wij bieden Key2Percelen aan onder verschillende namen:

  • applicatie Key2Percelen , als zelfstandige basisregistratie
  • module Percelen, geïntegreerd in uw Centric-applicaties

Applicatie Key2Percelen : voor het raadplegen van de BRK-informatie en voor het functionele beheer op de verwerkingen Massale Output en BRK Levering.

Module Percelen: de koppeling van Centric-applicaties met Key2Percelen wordt de module Percelen genoemd. De module zorgt ervoor dat BRK-informatie direct beschikbaar is in Centric-applicaties. U gebruikt de BRK-informatie in combinatie met de administratieve gegevens en de geografie binnen uw Centric-applicatie. Bijvoorbeeld: ‘GISVG, module Percelen, opties BRK’ is de koppeling van GISVG met Key2Percelen inclusief de functionaliteit voor de verwerking van BRK-leveringen.