Centric connect.engage.succeed

Gestandaardiseerd berichtenverkeer Key2Vergunningen

Gestandaardiseerd berichtenverkeer maakt het mogelijk om processen beter te automatiseren. Standaardberichtenverkeer is gebaseerd op standaarduitwisselformaten (StUF). Met Key2Vergunningen maakt u gebruik van de meest recente vrijgegeven versies van de uitwisselformaten. Om gebruik te kunnen maken van gestandaardiseerd berichtenverkeer is ook een koppelvlak vereist. Centric heeft voor Key2Vergunningen diverse koppelvlakken ontwikkeld.

Wat is een Key2Vergunningen-koppelvlak?

Met koppelvlakken ontvangt en verstuurt Key2Vergunningen gegevens van en naar andere systemen. Voor elk bericht heeft Key2Vergunningen een koppelvlak. Het koppelvlak regelt en beheert het inkomende en het uitgaande berichtenverkeer. Een koppelvlak is essentieel voor het maken van koppelingen met andere systemen.

Er is een wezenlijk verschil tussen een koppelvlak en een koppeling. Onderstaande figuur geeft het verschil weer tussen beide, met als voorbeeld StUF-Zaken 03.10.

 
De cijfers in deze figuur hebben de volgende betekenis:
1.    StUF-Zaken 03.10 berichtenverkeer
2.    StUF-Zaken 03.10 koppelvlakken (2x)
3.    StUF-Zaken 03.10 koppelingen bestaande uit (1) en (2)

Verschil tussen koppelvlak en koppeling:
•    Een koppeling regelt het volledige berichtenverkeer tussen systemen.
•    Elk te koppelen systeem heeft een eigen koppelvlak.
•    Een koppeling bestaat uit meerdere koppelvlakken.
•    Om een koppeling te laten werken, moeten de te koppelen systemen hetzelfde koppelvlak gebruiken (en van hetzelfde koppelvlak ook dezelfde versie).
•    Koppelvlakken die gebaseerd zijn op hetzelfde uitwisselformaat, zorgen samen voor een koppeling.

Voor één koppeling heeft u dus minimaal twee koppelvlakken nodig: een koppelvlak voor elk aan te sluiten systeem. Houd hier rekening mee bij de inventarisatie van de benodigde licenties en diensten voor een gewenste koppeling.

Welke Key2Vergunningen-koppelvlakken zijn er?

De potentie van koppelvlakken is groot. Doordat het berichtenverkeer gestandaardiseerd is, kunnen systemen goed met elkaar communiceren. Elk koppelvlak richt zich in eerste instantie op één specifieke taak.

Onderstaande tabel toont een overzicht van de koppelvlakken van Key2Vergunningen en hun doel. De kolom ‘int./ext.’ (intern/extern) geeft aan of dit koppelvlak communiceert met applicaties binnen of buiten uw organisatie. De kolom ‘in/uit’ geeft aan of een koppelvlak inkomende berichten ontvangt, berichten verstuurt of zowel ontvangt als verstuurt.


De volgende figuur geeft een schematisch overzicht van de uitwisselmogelijkheden van Key2Vergunningen.
 

De cijfers in de figuur geven aan welk uitwisselformaat het systeem gebruikt voor het uitwisselen van gegevens:

1.    StUF-BG
2.    DMS o.b.v. Zaken-DMS services, StUF Zaken en StUF-LVO
3.    Centric-koppeling DMS
4.    BRK- en WKPB-levering