Centric connect.engage.succeed

Key2Vergunningen, module Bodem (BIS4all)

Aan de afdeling Bodem worden tegenwoordig zware eisen gesteld. Vanuit de wetgever wordt zij keer op keer geconfronteerd met nieuwe en gewijzigde wetgeving. Ook Actief Bodembeheer speelt een steeds grotere rol. Of wat te denken van nieuwe technologische ontwikkelingen die in hoog tempo voorbij razen.

Centric biedt een applicatie die optimaal inspeelt op bovenstaande ontwikkelingen en de bedrijfsvoering binnen de afdeling Bodem volledig ondersteunt: Key2Vergunningen, module Bodem.

De structuur van de module Bodem sluit naadloos aan bij de werkprocessen binnen de afdeling Bodem en de ontwikkelingen die daarin op dat moment spelen. Denk aan Actief Bodembeheer, beheer van grondstromen (Bouwstoffenbesluit), uitbesteding van uitvoeringstaken, de loketfunctie en scheiding front- en backoffice. De module is optimaal afgestemd op het gebruik in de praktijk, mede door de continue afstemming met de gebruikers. Bij de ontwikkeling is zoveel mogelijk rekening gehouden met de eisen gesteld vanuit de relevante GFO’s.