Centric connect.engage.succeed

Suite4Omgevingsdiensten: de totaaloplossing voor ruimtelijke ordening

De taak ruimtelijke ordening wordt complexer. U hebt te maken met steeds meer organisatorische en technische aspecten en moet samenwerken met partijen die uw taken overnemen. Bovendien wordt u geconfronteerd met een flink pakket aan bezuinigingsmaatregelen. Hoe houdt u ondanks de complexiteit inzicht in de voortgang van de taak? En hoe werkt u efficiënt samen met de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) en Veiligheidsregio’s?

Suite4Omgevingsdiensten is de totaaloplossing voor alle taken op het gebied van ruimtelijke ordening. De suite ondersteunt u met moderne geïntegreerde oplossingen op het gebied van Wabo, milieu en bodem. Daarnaast biedt Suite4Omgevingsdiensten functionaliteit voor alle gerelateerde zaken, zoals aan- en verkoopbeleid van gronden, beperkingenregistratie en het beheer van objecten, zoals monumenten.

Koppeling landelijke voorzieningen

De suite onderscheidt zich door de sterke focus op het bundelen van informatie en een volledige (digitale) ondersteuning: vanaf het eerste signaal van de belanghebbende tot aan de archivering van de zaak. Hierbij spelen de koppelingen met de landelijke voorzieningen een grote rol, zoals de landelijke voorzieningen adressen en personen en het Omgevingsloket online. Lees meer over gestandaardiseerd berichtenverkeer Key2Vergunningen.

GEMMA

Suite4Omgevingsdiensten biedt alle middelen die vanuit de gemeentelijke modelarchitectuur (GEMMA) worden verlangd. Hieronder vallen ook een midoffice met verschillende gegevensmagazijnen en een documentmanagementsysteem voor de juiste archivering van uw documenten.

Geïntegreerde oplossingen voor ruimtelijke ordening

De suite is een eenheid van samenwerkende applicaties. U bepaalt zelf welke applicaties u inzet.

Onder de Suite4Omgevingsdiensten vallen de volgende oplossingen:

  • Key2Vergunningen voor vergunningen, toezicht en handhaven (VTH), inclusief mobiele toepassingen, zoals Mobiel handhaven en de Informatie-App
  • Key2Bodem voor gebiedsbeheer, bodemonderzoeken, bodemsaneringen en de Basisregistratie Ondergrond
  • Key2Beperkingen voor de uitvoering van de WKPB
  • Key2Eigendommen voor de aan- en verkoop van gronden, inclusief het beheer van objecten
  • Key2Percelen voor binnengemeentelijk gebruik van de basisregistraties Kadaster

Kleine en grote organisaties gebruiken Suite4Omgevingsdiensten, waaronder RUD’s, gemeenten, Veiligheidsregio’s, provincies, milieudiensten en waterschappen.

Voordelen van de totaaloplossing voor ruimtelijke ordening

Suite4Omgevingsdiensten:

  • stelt u in staat flexibel en daardoor effectief en efficiënt te werken: documenten en informatie zijn eenvoudig en eenduidig beschikbaar.
  • is aangesloten op uw basisregistraties en Omgevingsloket online.
  • ondersteunt het zaakgericht werken. Gemeenten werken hierdoor beter samen; onderling én met de RUD’s en Veiligheidsregio’s.