Centric connect.engage.succeed

Omgevingsdiensten (RUD’s)

RUD’s worden op diverse manieren georganiseerd en voeren in samenwerking met verschillende ketenpartners een grote verscheidenheid aan taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

De processen van RUD’s moeten dan ook flexibel zijn. Hetzelfde geldt voor het ondersteunende ICT-systeem, dat immers moet meegroeien met de veranderende behoeften van de diensten.

Hoe zorgt u ervoor dat u zich concentreert op de uitvoering van uw kerntaken in plaats van de ondersteuning daarvan? Bepaal aan de hand van deze ICT-succesfactoren of uw huidige ICT-systeem voldoet.

Wij helpen u graag met onze producten en diensten. Lees meer over onze Suite4Omgevingsdiensten.