Centric connect.engage.succeed

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT): alle gegevens bij elkaar

Hoeveel kinderen wonen er gemiddeld in de buurt van een speelvoorziening? Welk soort bestrating ligt er voor het verzorgingshuis? Hoeveel eiken staan er in de gemeente? Vragen die gemakkelijk zijn te beantwoorden door verschillende basisgegevens bij elkaar te brengen in één gegevensmagazijn, het zogenaamde RSGB-gegevensmagazijn (Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens).

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) speelt een prominente rol als onderdeel van die RSGB-gegevensverzameling. Het doel van de BGT is voorzien in betrouwbare geografische informatie. Veel processen binnen de gemeente hebben immers betrekking op de inrichting van het grondgebied.

Een belangrijk onderdeel van de BGT is het bij elkaar brengen en verbeteren van bekende en nieuwe gegevens. Dit proces is door de partners Centric, NedGraphics en Oranjewoud vereenvoudigd door de afstemming van verschillende processen en systemen. Met  tooling en dienstverlening stellen wij u in staat de BGT op een soepele manier op te bouwen, te onderhouden en te gebruiken voor de informatiebehoefte van uw organisatie.

RSGB-gegevensmagazijn

Een RSGB-gegevensmagazijn bij Centric omvat alle relevante informatie van objecten als huizen, wegen, dijken en straten. De gegevens van onder andere de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), de WOZ, Beheer Openbare Ruimte (BOR) en nu dus ook de BGT zijn hierin bij elkaar gebracht.

Het RSGB-gegevensmagazijn ondervangt de informatiebehoefte van burgers en bedrijven, maar ook van afdelingen binnen de organisatie. Informatie die in samenhang is te ontsluiten en helpt bij het maken van beleid en het nemen van beslissingen.

Centric biedt succesvolle oplossingen voor BAG, GBA en gegevensuitwisseling, terwijl Oranjewoud over uitgebreide ervaring beschikt met het beheer van openbare ruimte binnen haar GBI-lijn. Nedgraphics tenslotte biedt als krachtige, schaalbare BGT-bronhouder een oplossing in de vorm van NedBGT.

De samenwerking leidt tot verschillende voordelen:

  • volledigheid van gegevens; 
  • consistentie in de beschikbaarheid van de gegevens; 
  • waarborging van de kwaliteit van de data; 
  • betere dienstverlening.