Centric connect.engage.succeed

CRIB

Bij iedere ramp, groot of klein, is het cruciaal zo snel mogelijk over de juiste informatie te beschikken. Wat die juiste informatie is, hangt af van de ramp. Een overstroming brengt bijvoorbeeld andere problematieken met zich mee dan een terroristische aanslag. De module Centraal Registratie en Inlichtingen Bureau (CRIB) biedt dan uitkomst. De software ondersteunt de volledige keten van slachtofferregistratie. Van gewondennest en opvanglocaties tot spoedeisende hulp en gemeentelijk- en regionaal crisiscentrum.

Zo beschikt de oplossing over een digitale geografische kaart die deel uitmaakt van de oplossing. Daardoor krijgt u snel inzicht in de situatie en omvang van de calamiteit. Bovendien vertaalt de integratie met GBA/GBA-V de aantallen naar personen en gezinnen. Dat spaart tijd, fouten en ergernis!
Nog belangrijker dan de registratie van slachtoffers is de opvang. De groep slachtoffers valt hier in drie delen uiteen: de slachtoffers die nog zelfstandig kunnen functioneren, de doden en de gewonden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het toewijzen van een triagestatus om aan te geven wat de status per slachtoffer is. Daardoor kunt het slachtoffer gedurende het verdere traject altijd blijven volgen.
Niet voor niets is de softwareoplossing momenteel operationeel in bijna 200 gemeenten, waarin ruim 8 miljoen inwoners vertegenwoordigd zijn.