Centric connect.engage.succeed

Wat is het zaaksysteem?

Het Centric-zaaksysteem bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Midoffice: een robuust midoffice met Zakenmagazijn, Zaaktypecatalogus (ZTC) en een portaal voor het generiek, op volgorde afhandelen van zaken.(Conductor / Key2Zaken)
  • KCC: een uitgebreid klantcontactsysteem voor het gemeentelijk klantcontactcentrum of callcenter. (Key2Klantcontact)
  • DMS: een compleet zaakgericht gemeentebreed documentmanagementsysteem (DMS) met archivering: Het is gebaseerd op Microsoft SharePoint en biedt daarom ook uitgebreide mogelijkheden voor samenwerken rond bijvoorbeeld projecten en besluitvorming. (Key2Documenten)

Standaardkoppelingen

Het zaaksysteem is een belangrijke component in het hart van uw gemeentelijke organisatie, maar juist de combinatie met andere systemen maakt de informatievoorziening van de gemeente efficiënt en compleet. Daarom zijn koppelingen met de gespecialiseerde afhandelapplicaties van Centric (zoals burgerzaken, belastingen en Werk, Inkomen en Zorg) ontwikkeld, zodat bijvoorbeeld transacties geautomatiseerd aangeboden worden.

De oplossing voorziet ook in standaardkoppelingen met externe systemen, zoals MijnOverheid, Digipoort en Omgevingsloket. Daarnaast kan er op basis van open standaarden worden gekoppeld met gangbare applicaties van derden, bijvoorbeeld webintake, document- en processystemen.

Modulair

Het Centric zaaksysteem is modulaire opgebouwd en daardoor in losse elementen in te zetten of als geheel. Het is dus mogelijk om het zaaksysteem in eigen tempo en volgorde op te bouwen. De gemeente behoudt dus de flexibiliteit om door de jaren heen naar eigen inzicht en tempo systeemdelen te selecteren.