Centric connect.engage.succeed

Stroomlijn uw planning en controlcyclus met Cognos Disclosure Management

Ieder jaar doorloopt u als gemeente de planning en controlcyclus van begroting, jaarrekening en tussentijdse rapportages. Een goede inrichting van de bijbehorende processen verhoogt de kwaliteit en bespaart u veel tijd en kosten. Optimaliseer daarom uw planning en controlcyclus (P&C-cyclus) met de workflow van Cognos Disclosure Management. Zo voldoet u gemakkelijk aan het vernieuwde Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

IBM Cognos Disclosure Management (CDM) is een standaardoplossing die het opleveren en beschikbaar stellen van P&C-documenten stroomlijnt. Daarvoor gebruikt CDM de gegevens uit uw systemen zoals Key2Financiën. Met het efficiënte workflowsysteem van Cognos Disclosure Management houdt u continu grip op het proces en de voortgang. Na oplevering deelt u de documenten eenvoudig met raadsleden en burgers in een webapplicatie.

IBM Cognos Disclosure Management

  • zorgt voor efficiënte en betrouwbare planning en controlcyclus
  • biedt een geoptimaliseerd proces dankzij systematische workflow
  • gebruikt gegevens uit alle relevante systemen, zoals Key2Financiën
  • helpt documenten eenvoudig delen met raadsleden en burgers in een webapplicatie
  • voldoet aan het vernieuwde Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Cognos Disclosure Management-workflow: grip op planning en control

In uw jaarrekening, begrotingen en andere P&C-documenten komt informatie uit veel verschillende bronnen bij elkaar. Financiële gegevens worden aangevuld met bijdragen van verschillende schrijvers, zoals beleid en toelichtingen. Het handmatig samenvoegen en uitwerken hiervan kost veel tijd en is foutgevoelig. Incidentele wijzigingen in cijfers of beleid hebben bovendien grote impact op de voortgang van het proces.

Cognos Disclosure Management zorgt dat boekwerken in de planning en controlcyclus soepel tot stand komen. Dankzij de workflow verrijkt u financiële en andere informatie op systematische manier met toelichtingen en andere tekst. Bijdragers krijgen hun werkvoorraad automatisch aangeboden. Hierdoor kunnen zij gelijktijdig werken aan documenten zonder dat wijzigingen onbedoeld overschreven worden. Veranderingen in cijfers of beleid stuurt Cognos Disclosure Management opnieuw door de workflow zodat het hele boekwerk wordt bijgewerkt, inclusief automatisch versiebeheer. Zo doorloopt u een efficiëntere P&C-cyclus en levert u kwalitatief hoogwaardige begrotingen, jaarrekeningen en rapportages op.

Ook de planning en controlcyclus van uw gemeente verbeteren?

Benieuwd hoe u met IBM Cognos Disclosure Management de P&C-cyclus van uw eigen gemeente kan optimaliseren? Neem contact op voor een kennismaking.