Centric connect.engage.succeed

Dienstverlening

De VNG heeft een aantal beleidsvelden voor de toekomst vastgesteld. Eén van de beleidsvelden vormt ‘Dienstverlening’. Centric biedt hiervoor de volgende oplossing aan:

Burgerzaken

De oplossingen binnen de Burgerzaken ondersteunen de processen voor onder meer de GBA, Burgerlijke Stand, reisdocumenten, rijbewijzen, Verklaring Omtrent het Gedrag en verkiezingen. Lees meer >>

Klantgerichte dienstverlening met het Centric-zaaksysteem

Burgers en bedrijven moeten hun zaken met de gemeente snel en eenvoudig kunnen regelen. Met het complete zaaksysteem van Centric brengt u kanaalonafhankelijke en integrale publieksdienstverlening in... Lees meer >>

Documentendistributiesysteem

DocuDistri is het systeem voor snel en veilig opbergen en uitreiken van waardedocumenten. Een efficiënte oplossing voor de meest omvangrijke taak binnen het frontoffice van de gemeentelijke organisatie.... Lees meer >>

Stemdistricten Online

Heeft u ook zo weinig inzicht in de spreiding van de stemdistricten binnen uw gemeente? Lijkt het u niet handig deze stemdistricten op een gemeentelijke, geografische kaart inzichtelijk te maken? Dan... Lees meer >>

Proces- en Kennisondersteuning PKO4all

Stelt u zich eens voor: Een burger wil een dakkapel gaan bouwen maar weet niet of hij hiervoor, na de wijziging van de woningwet, een melding moet doen of wellicht een bouwvergunning moet aanvragen.... Lees meer >>