Centric connect.engage.succeed

HIS@all: WOZ- en belastinginformatiesysteem

HIS@all is een volledig WOZ- en belastinginformatiesysteem voor middelgrote gemeenten. De applicatie ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van de wet WOZ en alle mogelijke heffingen en inningen.

De applicatie wordt sinds medio 2012 vervangen door de applicatie Key2Belastingen. De uitfasering wordt rond 1 januari 2015 voltooid. In de tussenliggende periode vraagt Centric gemeenten migratie te overwegen. Het onderhoud op HIS@all is gegarandeerd tot 1 januari 2015.