Centric connect.engage.succeed

In 6 stappen naar energiezuinige software

 

1. Formuleer energie-gerelateerde requirements

Denk na over de MVO-strategie van het bedrijf en de manier waarop een product daaraan kan bijdragen. Requirements kunnen run-time aspecten omvatten, maar ook aanpassingen aan de software of architectuur. Maak gebruik van kennis over de performance van een product, denk na over de deployment en patterns en tactics die kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van de MVO-strategie.

2. Maak een energieprofiel van het product

Bedenk welke processen er zijn, welke hardware wordt gebruikt en wat het energieverbruik van deze hardware is. In geval van gedeelde resources: ga na welk percentage van de resource wordt gebruikt door of is gereserveerd voor jouw product. Dit energieprofiel is de benchmark voor het product.

3. Bepaal of aan de requirements wordt voldaan

Gebruik het energieprofiel om te bepalen of aan de requirements is voldaan. Hier kunnen aanvullende tests voor nodig zijn, bijvoorbeeld het uitvoeren van een taak met het product of het load testing. Met het energieprofiel kunnen doelen die volgen uit requirements mogelijk ook worden gekwantificeerd.

4. Bepaal de benodigde aanpassingen

Als blijkt dat er aan één of meerdere requirements niet wordt voldaan, dienen er aanpassingen te worden uitgedacht om het product toch te laten voldoen. Op architectuurniveau zijn er tactics, patterns en andere ‘known solutions’ beschikbaar die kunnen bijdragen aan een requirement. Belangrijk is om te bepalen wat de ‘hot spots’ zijn waar veranderingen nodig zijn. Als er hoge kosten verbonden zijn aan een aanpassing, voor bijvoorbeeld veel ontwikkeluren, dan kan een business case uitkomst bieden om een beslissing te onderbouwen. Wil je weten wat je nog meer kunt doen? Lees dan mijn artikel in Computing.

5. Pas de aanpassingen toe

Hoewel deze stap triviaal lijkt, kan het toepassen van veranderingen meer voeten in de aarde hebben dan vooraf gedacht. De quick wins zijn over het algemeen relatief makkelijk en op korte termijn toe te passen. Grotere aanpassingen in de software kunnen echter een langer ontwikkeltraject omvatten.

6. Ververs het energieprofiel en evalueer de requirements

De laatste stap is om het effect van de aanpassingen te bepalen door op gezette tijden het energieprofiel te verversen en de requirements met deze nieuwe benchmark te vergelijken.