Centric connect.engage.succeed

Hein van Schijndel

Hein van Schijndel heeft tien jaar ervaring in een gemeentelijke organisatie en werkt vanaf 2001 voor Centric. Hein is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Centric-oplossingen voor informatie-uitwisseling en basisregistraties.

Op dit moment houdt hij zich vooral bezig met het zaakgericht werken van gemeenten. Zaakgericht werken moet leiden tot een efficiëntere gemeente en tot een betere kwaliteit van dienstverlening aan burgers en bedrijven. In de Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-NUP en het Antwoord© concept staan deze doelstellingen centraal.

Hein heeft ook aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van producten zoals Key2Datadistributie, de oplossing van Centric voor het uitwisselen van basisgegevens en Key2Informatie, de plek waar medewerkers terecht kunnen voor al hun informatie die ze nodig hebben.

Lees meer over de visie van Hein op informatieuitwisseling en zaakgericht werken.

Kennisdomeinen

  • Basisregistaties
  • Interoperabiliteit
  • Informatieuitwisseling

Blogs