Centric connect.engage.succeed

Experts lokale overheid

De experts van Centric delen graag hun kennis! Volg hun blogs over ICT en digitale dienstverlening bij gemeenten en andere lokale overheden.

Sander Meinders

Sander Meinders is sinds 2004 actief voor Centric in verschillende rollen. Hij is onder andere nauw betrokken geweest bij de invoering van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bij gemeenten. Daarnaast heeft hij zich bezig gehouden met het bevorderen van het gebruik van geografische informatie binnen Centric-oplossingen. Op dit moment richt hij zich op de vraag wat de nieuwe Omgevingswet betekent voor de informatievoorziening binnen gemeenten en omgevingsdiensten en hun dienstverlening aan burgers en bedrijven. Lees meer>>

Ron Bartels

Ron Bartels is als directeur Uitvoering sociale zekerheid bij Centric verantwoordelijk voor de activiteiten binnen het taakveld Werk, Inkomen en Zorg. Ron is jarenlang businessunitmanager Werk, Inkomen, Zorg geweest. Hij combineert inhoudelijke ervaring binnen de sociale zekerheid met algemene ICT-kennis en ervaring. Lees meer>>

Sandra Post

Sandra Post werkt sinds 1997 bij Centric. Na functies als consultant Burgerzaken en productmanager Onderwijs is ze sinds 2005 strategisch productmanager Burgerzaken. In deze functie richt Sandra zich voornamelijk op de ontwikkelingen rondom de modernisering GBA. Verder is ze ook verantwoordelijk voor de ontwikkelingen op het gebied van Key2PIVANOBO, de applicatie voor persoonsinformatievoorziening van Caribisch Nederland en Key2Visamanagement. Lees meer>>

Arnoud van der Lugt

Arnoud van der Lugt werkt sinds 1999 bij Centric. Vanaf 2009 als businessunitmanager Belastingen en sinds 1 januari 2016 als Businessmanager voor de Belastingkantoren. In deze functie is Arnoud verantwoordelijk voor alle dienstverlening vanuit Centric aan de Belastingkantoren die werken voor gemeenten en waterschappen. Lees meer>>

Kees-Jan de Graaf, expert ParkerenKees-Jan de Graaf

Kees Jan de Graaf is sinds 2006 actief als Consultant Parkeren. Voorheen was hij onder meer actief als informatie- en business analist en productmanager voor organisaties in onder andere de telecom- en IT-sector. In zijn huidige rol adviseert hij klanten over de digitalisering van dienstverlening op parkeergebied, is hij betrokken bij de ontwikkeling van webservices en portals en de implementatie ervan bij klanten. Lees meer>>