Centric connect.engage.succeed

Divosa Voorjaarscongres

Hengelo, 6 juni 2013 & 7 juni 2013

Branche: Lokale overheid

Op donderdag 6 juni en vrijdag en 7 juni 2013 vindt het Divosa Voorjaarscongres 2013 plaats in het Rabotheater in Hengelo.
       

Het Divosa-congres is de jaarlijkse bijeenkomst voor alle leden van Divosa (leidinggevenden op het gemeentelijke terrein van werk, inkomen en participatie). Het thema van dit jaar is 'de ideale schaal', samen werken aan effectieve dienstverlening voor burgers.

De nieuwe regierol van gemeenten
Gemeenten staan de komende jaren voor de uitdaging om het sociale stelsel te hervormen tot een samenhangend ondersteuningsaanbod op het gebied van onderwijs, werk, inkomen, zorg en jeugdzorg. Verbinding en regievoering zijn daarbij sleutelwoorden. Wat zijn uw ambities voor het sociale domein? Ga met ons het gesprek aan op het Divosa-congres.