Centric connect.engage.succeed

Whitepaper over uitbesteden: publiek versus privaat

De gemeente kan in de basis kiezen voor een publiekrechtelijke samenwerking of een privaatrechtelijke samenwerking.

Het verschilt per gemeente welke samenwerkingsvorm het beste is. De whitepaper 'Belastingsamenwerking: publiek of privaat?’ zet de verschillen en kenmerken van beide varianten voor u op een rij aan de hand van vier aspecten:

  •   kostenbeheersing
  •   aansturing
  •   gemeentelijk personeel
  •   bereikbaarheid, vindbaarheid en herkenbaarheid

Voor wie?

De whitepaper biedt bestuurders en senior beleidsmedewerkers een handreiking voor visievorming op de uitbesteding van belastingtaken. Het kan de basis zijn voor een gedegen advies. Daarnaast biedt het een overzicht van de aandachtspunten bij een gesprek met private aanbieders.