Centric connect.engage.succeed

Uitbesteden uitvoering Kwijtschelding

Het goed en op tijd afhandelen van kwijtscheldingsverzoeken zorgt bij lokale overheden voor pieken in het werkproces. Hoe zorgt u voor een goede uitvoering? En hoe zorgt u dat die ‘kwijtscheldingspiek’ uw organisatie aan het begin van het jaar niet te zeer belast?

Ons servicecenter voor de lokale overheid kan het volledige kwijtscheldingstraject (of delen ervan) voor u afhandelen. Wat doen wij onder meer?

  • Verwerken verzoeken om kwijtschelding
  • Afhandelen beroepszaken kwijtschelding
  • Aanleveren bestand aan Inlichtingenbureau
  • Koppelen kwijtschelding aan gerelateerde belastingsoorten

U kunt elk verzoek tot kwijtschelding digitaal volgen op de Digitale Belastingbalie. Zo hebt u continu inzicht in het verloop ervan.

Inzicht in proces en resultaten

U beschikt, waar en wanneer dan ook, over de actuele status van de processen en de bijbehorende resultaten. Enkele voorbeelden van overzichten die u online bekijkt:

  • Doorlooptijden kwijtscheldingsverzoeken
  • Aantal afgehandelde verzoeken
  • Aantal toegekend in relatie tot belastingbedragen

Uw voordelen

We hebben een service center speciaal voor de lokale overheid, waar we uitvoerende taken van gemeenten en samenwerkingsverbanden overnemen:

  • Wij werken als een verlengstuk van uw organisatie
  • Wij garanderen continuïteit, flexibiliteit en lage kosten in de uitvoering
  • Het verbinden van uw beleid met onze uitvoering staat centraal

Meer informatie

Download de flyer of neem contact met ons op.