Centric connect.engage.succeed

Uitbesteden uitvoering kadaster

Een goede kadastrale verwerking is in de gemeentelijke belastingwereld cruciaal; de output die voortkomt uit de verwerking is niet alleen van belang voor de aanslagruns die structureel verzonden worden - ook de voortgang van de herwaardering is sterk afhankelijk van een optimale en tijdige verwerking van de kadastergegevens.

Servicecenter voor lokale overheid

Centric heeft ruime ervaring met de uitvoeringstaken van de kadastrale verwerking voor de lokale overheid. Met de juiste mensen en expertise, en gebruikmakend van gerenommeerde software kan Centric deze dienst voor de lokale overheid optimaal verzorgen.

Ons servicecenter voor de lokale overheid kan het volledige kadastertraject (of delen ervan) voor u afhandelen. Wat doen wij onder meer?

  • Verwerking maandelijkse was-wordt
  • Verwerking filiaties en vertaling naar gerelateerde WOZ-werkzaamheden
  • Volledige koppeling kadastrale percelen
  • Administratieve verwerking verkooptransacties
  • Afstemmen kadastrale oppervlakte ten opzichte van basisgegevens

Ook slimme (kwaliteits)analyses behoren tot de mogelijkheden.

Innovatieve software

We werken met stabiele en innovatieve applicaties die al jarenlang naar tevredenheid worden gebruikt. Daarnaast hebben we ruime ervaring met remote werken op de diverse applicaties.

Uw voordelen

We hebben een service center speciaal voor de lokale overheid, waar we uitvoerende taken van gemeenten en samenwerkingsverbanden overnemen:

  • Wij werken als een verlengstuk van uw organisatie
  • Wij garanderen continuïteit, flexibiliteit en lage kosten in de uitvoering
  • Het verbinden van uw beleid met onze uitvoering staat centraal

Meer informatie

Download de flyer of neem contact met ons op.