Centric connect.engage.succeed

Uitbesteden uitvoering Invordering

Het invorderen van belastinggelden is uiteraard belangrijk voor de lokale overheid. Stroomlijning van inkomende geldstromen zorgt voor borging van inkomsten. Inkomsten waar u als lokale overheid in hoge mate van afhankelijk bent.

Stimuleer uw belastingplichtigen

Een zorgvuldige uitvoering van het invorderingsproces zorgt ervoor dat belastingplichtigen die niet willen betalen alsnog overgaan tot het voldoen van hun schulden. Dit is wel zo eerlijk ten opzichte van welwillende betalers.

Wij het werk, u de regie!

Centric ontzorgt lokale overheden door de uitvoering van het invorderingsproces over te nemen. Wij zorgen voor de juiste mensen, de juiste expertise en bewezen, innoverende software. We hebben hierbij oog voor uw burgers en bedrijven.

We maken gebruik van nieuwe diensten, die worden ondersteund door de meeste recente technologieën. Denk hierbij aan de inzet van (video) chat, digitale belastingbalie en het gebruik van risicoprofielen. Wij zorgen ervoor dat uw belastinggelden zo snel mogelijk worden geïncasseerd. Kortom, wij het werk, u de regie!

Volledig of gedeeltelijk uitbesteden

Wij kunnen het volledige invorderingstraject voor u afhandelen of slechts een van de onderdelen ervan. U bepaalt welke invorderingswerkzaamheden u wilt uitbesteden.

Meer informatie

Download de flyer of neem contact met ons op.