Centric connect.engage.succeed

Uitbesteden uitvoering Herwaardering

Elk jaar taxeert uw organisatie iedere onroerende zaak binnen de gemeente - een omvangrijke klus die veel tijd en mankracht in beslag neemt. De WOZ-specialisten van Centric kunnen u dit werk uit handen nemen!

Ons servicecenter voor de lokale overheid kan het volledige herwaarderingstraject (of delen ervan) voor u afhandelen. Wat doen wij onder meer?

  • Marktanalyse van woningen en niet-woningen
  • Mutaties naar aanleiding van gebeurtenissen
  • Bijhouden van objectkenmerken
  • Modelmatige waardebepaling van woningen en courante niet-woningen
  • Waardering van objecten in aanbouw
  • Waardebepaling van incourante objecten met gebruik van TIOX
  • Kwaliteitsbewaking

Ook slimme (kwaliteits)analyses en audits op WOZ- en taxatiegegevens behoren tot de mogelijkheden.

U bepaalt

De WOZ-tijdlijn geeft aan wanneer de herwaardering uiterlijk afgerond moet zijn. Soms kan uw organisatie behoefte hebben om bepaalde werkzaamheden eerder af te ronden, bijvoorbeeld voor een gedegen opzet van de begroting voor het komende jaar. Uw planning geeft richting aan de door ons uit te voeren werkzaamheden!

Innovatieve software

We werken met stabiele en innovatieve applicaties die al jarenlang naar tevredenheid worden gebruikt. Daarnaast hebben we ruime ervaring met remote werken op de diverse applicaties.

Uw voordelen

We hebben een service center speciaal voor de lokale overheid, waar we uitvoerende taken van gemeenten en samenwerkingsverbanden overnemen:

  • Wij werken als een verlengstuk van uw organisatie
  • Wij garanderen continuïteit, flexibiliteit en lage kosten in de uitvoering
  • Het verbinden van uw beleid met onze uitvoering staat centraal

Meer informatie

Download de flyer of neem contact met ons op.