Centric connect.engage.succeed

Uitbesteden uitvoering Bezwaarafhandeling

Elk jaar ontvangen uw inwoners en bedrijven in februari de WOZ-beschikking en het gemeentelijk aanslagbiljet. In het voorjaar ontvangen zij de aanslag voor de waterschapsbelasting.

Piek in aanslagen

Dit zorgt voor een piek in inkomende juridische poststromen in de periode daaropvolgend. Gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden ontvangen dan vele bezwaren die op de juiste (juridische) wijze afgehandeld moet worden. Een snelle en correcte afhandeling van deze bezwaren zorgt er niet alleen voor dat uw burgers tevreden zijn, uw inkomsten komen ook sneller binnen.

Laat u ontzorgen bij de bezwaarafhandeling

Centric ontzorgt lokale overheden door de uitvoering van de bezwaarafhandeling over te nemen. Wij kunnen de volledige afhandeling van het bezwarentraject van u overnemen, of delen ervan. U bepaalt welke werkzaamheden u uitbesteedt.

Wij zorgen voor de juiste mensen en de juiste expertise. Hierbij maken we gebruik van innovatieve software en zorgen ervoor dat alle communicatie met uw burgers en bedrijven namens uw organisatie en in uw huisstijl plaatsvindt. Kortom, wij het werk, u de regie!

Meer informatie

Download de flyer of neem contact met ons op.