Centric connect.engage.succeed

HR- en salarisadministratie uitbesteden

Het voeren van een personeels- en salarisadministratie is een specialistische aangelegenheid. U wilt een foutloze administratie voeren, continuïteit garanderen en blijven voldoen aan steeds veranderende wet- en regelgeving.

Wij nemen uw personeels- en salarisadministratie deels of volledig over in onze Nederlandse Service Centers. Een vast team van experts met kennis van veel cao’s en applicaties voert voor u een optimale administratie conform de wettelijke eisen en cao-bedrijfseigen regelingen. Onze consultants zijn gespecialiseerd in de applicaties van Centric en ADP.

Voordelen uitbesteden HR- en salarisadministratie

 • Samenwerking op maat
 • Vast aanspreekpunt
 • Risico’s zijn afgedekt, u kunt zich focussen op uw kernactiviteiten

Salarisverwerking voor elk bedrijf en elke cao

Voor vrijwel elk bedrijf en elke cao kunnen wij de salaris- en personeelsadministratie uitvoeren. Van inrichting, controles en aangifte voor de loonbelasting tot en met het uitgeven van loonstroken per post of via een portal voor medewerkers. Wij muteren, controleren, rapporteren en adviseren.

Onze dienstverlening voor salaris en HR bestaat uit

 • Salarisverwerking
 • Personeelsmutaties
 • Rapportages
 • Aanleveren van gegevens bij externen (pensioeninstanties, belastingdienst et cetera)
 • Verlof- en ziekteregistratie
 • Verzuimbewaking
 • Aan- en afmelding arbodienst
 • Advies over arbeidscontracten

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.