Centric connect.engage.succeed

Centric 2015: Slimme oplossingen

Lees het publieksverslag onlineCentric kijkt terug op een succesvol 2015. Het resultaat na belasting steeg met 20 procent en bedroeg 18,6 miljoen euro. De omzet nam met 6 procent af tot 463 miljoen euro.

In lijn met de verwachting is dit een gevolg van de strategische keuzes die Centric maakt: Centric kiest voor een scherpere focus in de bedrijfsvoering om een structureel betere verhouding tussen omzet en winst te realiseren.

In ons publieksverslag leest u over de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar bij onze organisatie én bij onze klanten. Wij vertellen u graag over de strategische keuzes die we maakten voor de toekomst van ons bedrijf en het aanbod voor onze klanten.

In ons publieksverslag staan we ook stil bij hoe technologie ons leven beter maakt. We maken even pas op de plaats om te laten zien met welke slimme oplossingen Centric organisaties in de meest uiteenlopende branches helpt hun klanten optimaal van dienst te zijn, iedere dag opnieuw. Want daar doen we het voor.

Ongemerkt speelt technologie bijna overal in ons leven een onmisbare rol, als burger, patiënt, werknemer en consument. In de apparaten die we gebruiken, bij zaken die we regelen, onderweg, in ons werk. Oplossingen van Centric worden op zoveel gebieden gebruikt – grote kans dat iedereen er dagelijks mee te maken krijgt: van overheid, wonen en zorg tot financial, retail en logistiek. En daar zijn we trots op!

Publieksverslag aanvragen

Ontvangt u graag de gedrukte versie van het publieksverslag? Vul dan het aanvraagformulier in.

Jaarverslag downloaden

In het jaarverslag vindt u de volledige jaarrekening terug. Download het jaarverslag van Centric over 2015.

Historie winst- en omzetontwikkeling Centric en publieksverslagen

Omzet en winst van Centric
 Jaar
Netto omzet
(in miljoenen euro's)
Winst na belasting
(in miljoenen euro's)

2014

494 15,5

2013

511,3

13,3

2012

525

12

2011*

529

20

2010

1.225,7

24,1

* Vanaf 2011 worden de omzet- en winstcijfers van Centric Holding vermeld, dus exclusief Oranjewoud N.V. waarmee we sinds 2005 de moedermaatschappij delen.