Centric connect.engage.succeed

Jaarverslag Centric 2016: meer winst door koerswijziging

Centric heeft het digitale jaarverslag over 2016 gepubliceerd en is tevreden over het resultaat. De nettowinst steeg met 8,6% tot 20,2 miljoen euro. De solvabiliteit was in 2016 gezond en bedroeg 55 procent (2015: 52 procent). Ook de liquiditeit is met een current ratio van 1,19 ruim voldoende (2015: 1,0).
       

De winststijging is onder andere het gevolg van de in 2015 aangescherpte strategie van de organisatie om zich meer te focussen op specifieke groepen klanten in de supply chain, overheid en financiële sector. In die markten investeert Centric gericht in innovatie en productvernieuwing, zodat klanten optimaal bediend worden met slimme technologische oplossingen en diensten. Daarnaast investeert de onderneming nog nadrukkelijker in zijn IT-outsourcingspropositie en de expertise van professionals.

IT-outsourcing

In 2016 bedroeg de omzet 451,6 miljoen euro, tegenover 462,7 miljoen in 2015. Deze omzetdaling is het gevolg van de lagere olieprijs in Noorwegen. Centric is in Scandinavië voornamelijk actief als detacheringsorganisatie en door de economische situatie is de vraag naar tijdelijk personeel afgenomen. Centric verwacht dat de organisatie in Noorwegen zich gaat herpakken als de olieprijzen stijgen en de IT-outsourcingsactiviteiten internationaal worden uitgebouwd: waar in de detachering veelal met kortlopende contracten wordt gewerkt, kenmerkt IT-outsourcing zich voornamelijk door langetermijncontracten met meer recurrent business als gevolg.

Om Noorwegen te transformeren van leverancier van uitsluitend staffingdiensten naar een partij voor volledige IT-outsourcing, kan Centric bouwen op haar ervaring met deze transitie in Nederland. Dit heeft zich al vertaald in geïntegreerde concepten, waarmee het bedrijf de servicedesks zowel on-site beheert als onderbrengt in de servicedesks in Hamar (Noorwegen) of Linköping (Zweden).

Klanten aan het woord

Naast aandacht voor de resultaten, wordt er in het jaarverslag - per sector - uitgebreid stilgestaan bij de activiteiten in 2016 en de vooruitzichten voor 2017. Ook komen diverse klanten aan het woord. Zo vertelt Susanne Kroon, commercieel directeur bij Spar, over de keuze voor de mobiele retailoplossing InPosition in combinatie met het Omnichannnel Business Platform van Centric. Jens Burgers, IT-directeur bij Action, gaat in op de manier waarop Centric de retailer helpt bij de roll-out van de filialen. En Daphne Voulon, functioneel management adviseur bij gemeente Utrecht, komt aan het woord over de co-creatiesessies rondom Motion, het e-HRM-systeem van Centric. Verder aandacht voor BNG Bank en USG People en het MVO- en personeelsbeleid van Centric.

Jaarverslag Centric 2016

Historie winst- en omzetontwikkeling Centric en publieksverslagen

Omzet en winst van Centric
 Jaar
Netto omzet
(in miljoenen euro's)
Winst na belasting
(in miljoenen euro's)
2015

463

18,6

2014

494 15,5

2013

511,3

13,3

2012

525

12

2011*

529

20

2010

1.225,7

24,1

* Vanaf 2011 worden de omzet- en winstcijfers van Centric Holding vermeld, dus exclusief Oranjewoud N.V. waarmee we sinds 2005 de moedermaatschappij delen.